Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Varsel fra NVE og MET for Harstad søndag 21.11.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

Snøfokk

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Troms og Kyst- og Fjordstrøkene i Vest-Finnmark

  • Publisert: 20.11.2021 12:24
  • Gyldig: fra 20.11.2021 15:00 til 21.11.2021 10:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå