Varsel fra NVE og MET for Ibestad lørdag 19.06.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 07.12.2022 09:11) Gyldig fra: 07.12.2022 07:00) til 08.12.2022 06:59
    Neste varsel før: 07.12.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 06.12.2022 14:16) Gyldig fra: 07.12.2022 07:00) til 08.12.2022 06:59
    Neste varsel før: 07.12.2022 15:30)

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Deler av Nordland og Sør-Troms

  • Publisert: 06.12.2022 10:21
  • Gyldig: fra 06.12.2022 10:30 til 07.12.2022 13:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå