Varsel fra NVE og MET for Lavangen søndag 05.06.2022