Varsel fra NVE og MET for Lebesby torsdag 18.08.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 18.08.2022 13:25) Gyldig fra: 18.08.2022 07:00) til 19.08.2022 06:59
    Neste varsel før: 18.08.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 18.08.2022 09:22) Gyldig fra: 18.08.2022 07:00) til 19.08.2022 06:59
    Neste varsel før: 18.08.2022 15:30)

Regn

Mye regn, gult nivå (MET)

Deler av Finnmark

  • Publisert: 17.08.2022 12:28
  • Gyldig: fra 17.08.2022 17:00 til 18.08.2022 05:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå