Varsel fra NVE og MET for Lyngen fredag 03.06.2022