Varsel fra NVE og MET for Nesseby fredag 21.05.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 21.05.2021 14:52) Gyldig fra: 21.05.2021 07:00) til 22.05.2021 06:59
    Neste varsel før: 21.05.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 21.05.2021 13:44) Gyldig fra: 21.05.2021 07:00) til 22.05.2021 06:59
    Neste varsel før: 21.05.2021 15:30)

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Øst-Finnmark og Finnmarksvidda

  • Publisert: 21.05.2021 19:17
  • Gyldig: fra 21.05.2021 21:00 til 22.05.2021 20:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå