Varsel fra NVE og MET for Nordkapp fredag 29.10.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 29.10.2021 13:56) Gyldig fra: 29.10.2021 07:00) til 30.10.2021 06:59
    Neste varsel før: 29.10.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 29.10.2021 14:11) Gyldig fra: 29.10.2021 07:00) til 30.10.2021 06:59
    Neste varsel før: 29.10.2021 15:30)

Is

Is observert, gult nivå (MET)

Finnmark

  • Publisert: 28.10.2021 22:26
  • Gyldig: fra 28.10.2021 07:00 til 29.10.2021 08:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå