Hopp til hovedinnhold

Varsel fra NVE og MET for Nordkapp mandag 22.11.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 22.11.2021 15:10 Gyldig fra: 22.11.2021 07:00 til 23.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 22.11.2021 15:30

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 22.11.2021 15:56 Gyldig fra: 22.11.2021 07:00 til 23.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 22.11.2021 15:30

Snøfokk

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark

  • Publisert: 21.11.2021 11:09
  • Gyldig: fra 21.11.2021 14:00 til 22.11.2021 02:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå