Varsel fra NVE og MET for Nordreisa søndag 06.06.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Nedgradert: Varsel om flomfare, grønt nivå for Troms og Finnmark (NVE)

  • Fare øker: Onsdag ettermiddag 2. jun. 2021
  • Publisert: 06.06.2021 10:03) Gyldig fra: 06.06.2021 07:00) til 07.06.2021 06:59
    Neste varsel før: 06.06.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 06.06.2021 09:02) Gyldig fra: 06.06.2021 07:00) til 07.06.2021 06:59
    Neste varsel før: 06.06.2021 15:30)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå