Varsel fra NVE og MET for Nordreisa onsdag 09.06.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 09.06.2021 14:25) Gyldig fra: 09.06.2021 07:00) til 10.06.2021 06:59
    Neste varsel før: 09.06.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 09.06.2021 14:21) Gyldig fra: 09.06.2021 07:00) til 10.06.2021 06:59
    Neste varsel før: 09.06.2021 15:30)

Skogbrannfare

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Nordland, Troms og Vest-Finnmark

  • Publisert: 11.06.2021 12:23
  • Gyldig: fra 07.06.2021 02:00 til 11.06.2021 17:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå