Varsel fra NVE og MET for Porsanger tirsdag 04.01.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 04.01.2022 15:21) Gyldig fra: 04.01.2022 07:00) til 05.01.2022 06:59
    Neste varsel før: 04.01.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 04.01.2022 15:29) Gyldig fra: 04.01.2022 07:00) til 05.01.2022 06:59
    Neste varsel før: 04.01.2022 15:30)

Vindkast

Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark

  • Publisert: 02.01.2022 12:36
  • Gyldig: fra 02.01.2022 22:00 til 04.01.2022 13:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå