Varsel fra NVE og MET for Porsanger lørdag 28.01.2023

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 28.01.2023 10:23) Gyldig fra: 28.01.2023 07:00) til 29.01.2023 06:59
    Neste varsel før: 28.01.2023 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 28.01.2023 11:15) Gyldig fra: 28.01.2023 07:00) til 29.01.2023 06:59
    Neste varsel før: 28.01.2023 15:30)

Snøfokk

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Deler av Troms og Finnmark

  • Publisert: 28.01.2023 23:12
  • Gyldig: fra 28.01.2023 21:00 til 29.01.2023 15:00

Is

Is, gult nivå (MET)

Øst-Finnmark

  • Publisert: 26.01.2023 13:16
  • Gyldig: fra 27.01.2023 19:00 til 28.01.2023 04:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå