Varsel fra NVE og MET for Sør-Varanger lørdag 09.04.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 09.04.2022 10:57) Gyldig fra: 09.04.2022 07:00) til 10.04.2022 06:59
    Neste varsel før: 09.04.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 09.04.2022 14:11) Gyldig fra: 09.04.2022 07:00) til 10.04.2022 06:59
    Neste varsel før: 09.04.2022 15:30)

Snøfokk

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark

  • Publisert: 09.04.2022 14:45
  • Gyldig: fra 09.04.2022 19:00 til 10.04.2022 06:00

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Finnmark

  • Publisert: 07.04.2022 10:24
  • Gyldig: fra 08.04.2022 21:00 til 09.04.2022 14:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå