Varsel fra NVE og MET for Salangen torsdag 29.04.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 29.04.2021 14:16) Gyldig fra: 29.04.2021 07:00) til 30.04.2021 06:59
    Neste varsel før: 29.04.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 29.04.2021 14:29) Gyldig fra: 29.04.2021 07:00) til 30.04.2021 06:59
    Neste varsel før: 29.04.2021 15:30)

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Troms

  • Publisert: 29.04.2021 00:24
  • Gyldig: fra 29.04.2021 08:00 til 30.04.2021 14:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå