Varsel fra NVE og MET for Senja onsdag 05.01.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 05.01.2022 14:24) Gyldig fra: 05.01.2022 07:00) til 06.01.2022 06:59
    Neste varsel før: 05.01.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 05.01.2022 14:07) Gyldig fra: 05.01.2022 07:00) til 06.01.2022 06:59
    Neste varsel før: 05.01.2022 15:30)

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms

  • Publisert: 05.01.2022 09:06
  • Gyldig: fra 05.01.2022 13:00 til 06.01.2022 10:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå