Varsel fra NVE og MET for Storfjord mandag 05.07.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 05.07.2021 15:00) Gyldig fra: 05.07.2021 07:00) til 06.07.2021 06:59
    Neste varsel før: 05.07.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 05.07.2021 09:22) Gyldig fra: 05.07.2021 07:00) til 06.07.2021 06:59
    Neste varsel før: 05.07.2021 15:30)

Skogbrannfare

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Troms og Finnmark

  • Publisert: 06.07.2021 08:43
  • Gyldig: fra 05.07.2021 12:00 til 08.07.2021 08:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå