Hopp til hovedinnhold

Oppdatert informasjon om vårflommen.

Registrer flom og skredskader her  - eller i Varsom-appen. 

Varsel fra NVE og MET for Tana mandag 22.11.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 22.11.2021 15:10 Gyldig fra: 22.11.2021 07:00 til 23.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 22.11.2021 15:30

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 22.11.2021 15:56 Gyldig fra: 22.11.2021 07:00 til 23.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 22.11.2021 15:30

Polart lavtrykk

Polart lavtrykk, gult nivå (MET)

Nordbanken, Kildinbanken og Øst-Finnmark

  • Publisert: 22.11.2021 09:39
  • Gyldig: fra 22.11.2021 10:00 til 23.11.2021 04:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå