Varsel fra NVE og MET for Tana lørdag 15.01.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 15.01.2022 10:09) Gyldig fra: 15.01.2022 07:00) til 16.01.2022 06:59
    Neste varsel før: 15.01.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 15.01.2022 10:16) Gyldig fra: 15.01.2022 07:00) til 16.01.2022 06:59
    Neste varsel før: 15.01.2022 15:30)

Snøfokk

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Finnmark

  • Publisert: 14.01.2022 11:19
  • Gyldig: fra 14.01.2022 23:00 til 15.01.2022 13:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå