Varsel fra NVE og MET for Tana onsdag 04.05.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 04.05.2022 14:14) Gyldig fra: 04.05.2022 07:00) til 05.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 04.05.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 04.05.2022 15:00) Gyldig fra: 04.05.2022 07:00) til 05.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 04.05.2022 15:30)

Snøfokk

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Øst-Finnmark

  • Publisert: 03.05.2022 09:27
  • Gyldig: fra 04.05.2022 00:00 til 04.05.2022 12:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå