Varsel fra NVE og MET for Tjeldsund onsdag 27.10.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 27.10.2021 14:13) Gyldig fra: 27.10.2021 07:00) til 28.10.2021 06:59
    Neste varsel før: 27.10.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 27.10.2021 13:48) Gyldig fra: 27.10.2021 07:00) til 28.10.2021 06:59
    Neste varsel før: 27.10.2021 15:30)

Is

Is, gult nivå (MET)

Ofoten og Sør-Troms

  • Publisert: 26.10.2021 02:43
  • Gyldig: fra 26.10.2021 01:00 til 27.10.2021 01:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå