Varsel fra NVE og MET for Tinn fredag 24.06.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 24.06.2022 14:08) Gyldig fra: 24.06.2022 07:00) til 25.06.2022 06:59
    Neste varsel før: 24.06.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 23.06.2022 09:31) Gyldig fra: 24.06.2022 07:00) til 25.06.2022 06:59
    Neste varsel før: 24.06.2022 15:30)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå