Varsel fra NVE og MET for Skiptvet tirsdag 28.06.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

  • Publisert: 28.06.2022 11:09) Gyldig fra: 28.06.2022 07:00) til 29.06.2022 06:59
    Neste varsel før: 28.06.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

  • Publisert: 28.06.2022 20:07) Gyldig fra: 28.06.2022 07:00) til 29.06.2022 06:59
    Neste varsel før: 28.06.2022 15:30)

Styrtregn

Styrtregn, gult nivå (MET)

Østlandet

  • Publisert: 27.06.2022 13:01
  • Gyldig: fra 27.06.2022 13:00 til 28.06.2022 06:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå