NEDGRADERT: Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, grønt nivå for deler av Nordland og Troms

1

Grønt nivå

Publisert: Gyldig: fra 24.01.2022 07:00 til 25.01.2022 06:59
Neste varsel før:
 • Fare øker: Lørdag kveld 22. jan. 2022
 • Fare minker: Mandag morgen 24. jan. 2022
 • Høyde: 0 - 1000 moh
 • Publisert: 24.01.2022 15:18) Gyldig fra: 24.01.2022 07:00) til 25.01.2022 06:59
  Neste varsel før: 24.01.2022 15:30)

Oppdatert informasjon -

Farenivået er redusert etter som temperaturen synker utover dagen.
 • Oppdatert informasjon -
  Noen kommuner i Trøndelag er tatt ut av varselet på gult nivå.
 • Oppdatert informasjon -
  Varselet på gult er utvidet med kommuner nord i Trøndelag. Varselet er oppjustert til oransje nivå søndag ettermiddag/kveld for deler av Nordland og Troms
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt.

Råd

Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beskrivelse

Sørpeskred, jord- og flomskred kan fortsatt forekomme mandag morgen etter mye nedbør og sterk snøsmelting søndag ettermiddag og kveld. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler