Flom

Grønt nivå (NVE)

Publisert: 25.08.2019 09:01 Gyldig: fra 25.08.2019 07:00 til 26.08.2019 06:59

Jordskred

Grønt nivå (NVE)

Publisert: 25.08.2019 08:45 Gyldig: fra 25.08.2019 07:00 til 26.08.2019 06:59

NVEs varsler gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Flomvarslingen

tlf 404 36 000 (ikke SMS)

08:00-21:00 alle dager

Jordskredvarslingen

Tlf. 400 28 777 (ikke sms)

08:00-21:00 alle dager

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå.