Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå for Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder MET

Gyldig fra: 25.02.2020 01:00. Publisert: 23.02.2020 11:55
Gyldig til: 26.02.2020 04:00.

Varseltype

Snø

Fra natt til tirsdag til natt til onsdag ventes det snø, lokalt 10-20 cm. Natt til tirsdag er det også ventet endel vind i Agder og i fjellet, og derfor lokalt vanskelige kjøreforhold på grunn av snøfokk. Vinden avtar tirsdag formiddag.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 25.02.2020 01:00:00
26.02.2020 04:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart