Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige regnbyger, gult nivå for Vestlandet sør for Stad MET

Gyldig fra: 30.07.2019 12:00. Publisert: 29.07.2019 11:39
Gyldig til: 31.07.2019 05:00.

Varseltype

Styrtregn

Tirsdag ettermiddag er det ventet lokalt kraftige regnbyger med torden. Bygene er ventet å utvikle seg først i indre strøk og bevege seg vestover. I forbindelse med bygene kan det også komme lokalt kraftige vindkast.

Samordnet varsel utarbeidet av MET i samråd med NVE
Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 30.07.2019 12:00:00
31.07.2019 05:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart