Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige regnbyger pågår, gult nivå for Hordaland MET

Gyldig fra: 06.08.2019 17:00. Publisert: 06.08.2019 17:34
Gyldig til: 07.08.2019 02:00.

Varseltype

Styrtregn

I ettermiddag, tirsdag, er det lokalt kraftige regnbyger. Enkelte steder har det kommet 15-25 mm på en time. Det ventes fortsatt lokalt kraftige regnbyger utover ettermiddagen og kvelden.

Samordnet varsel utarbeidet av MET i samråd med NVE
Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 06.08.2019 17:00:00
07.08.2019 02:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Observert - 100%
Oversiktskart