Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige regnbyger, gult nivå for Agder MET

Gyldig fra: 07.08.2019 10:00. Publisert: 07.08.2019 08:00
Gyldig til: 07.08.2019 20:00.

Varseltype

Styrtregn

Fra onsdag formiddag fare for lokalt kraftige regnbyger med torden. De stedene bygene treffer kan det komme 20 mm i løpet av 1 time og 30-40 mm i løpet av 3 timer.

Samordnet varsel utarbeidet av MET i samråd med NVE
Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 07.08.2019 10:00:00
07.08.2019 20:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart