Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige regnbyger, gult nivå for Telemark og Agder MET

Gyldig fra: 10.08.2019 00:00. Publisert: 09.08.2019 11:41
Gyldig til: 10.08.2019 19:00.

Varseltype

Styrtregn

Lørdag ventes kraftige regnbyger med torden, lokalt 15-20mm/1t.

Samordnet varsel utarbeidet av MET i samråd med NVE
Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 10.08.2019 00:00:00
10.08.2019 19:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart