Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare, gult nivå for Møre og Romsdal MET

Gyldig fra: 09.08.2019 02:00. Publisert: 09.08.2019 12:10
Gyldig til: 11.08.2019 20:00.

Varseltype

Skogbrannfare

Lokal skogbrannfare til det kommer nedbør av betydning, i hovedsak i ytre strøk.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 09.08.2019 02:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart