Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige regnbyger, gult nivå for Buskerud, Oppland og Hedmark MET

Gyldig fra: 12.08.2019 16:00. Publisert: 12.08.2019 10:16
Gyldig til: 13.08.2019 00:00.

Varseltype

Styrtregn

Mandag ettermiddag og kveld ventes det kraftige regnbyger kan hende med torden nord i Hedmark, i nordlige og midtre deler av Oppland og nordvest i Buskerud. Lokalt kan det komme 15-20 mm/t eller 40-55 mm/3t

Samordnet varsel utarbeidet av MET i samråd med NVE
Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 12.08.2019 16:00:00
13.08.2019 00:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart