Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare, gult nivå for Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark MET

Gyldig fra: 14.08.2019 10:00. Publisert: 15.08.2019 10:10
Gyldig til: 17.08.2019 14:00.

Varseltype

Skogbrannfare

Lokal skog- og gressbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 14.08.2019 10:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart