Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå for Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal MET

Gyldig fra: 30.09.2019 02:00. Publisert: 01.10.2019 09:49
Gyldig til: 01.10.2019 22:00.

Varseltype

Snø

Det er venta snøbyer høgda.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 30.09.2019 02:00:00
01.10.2019 22:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart