Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå for Oppland og Hedmark og Fjellet i Sør-Norge MET

Gyldig fra: 03.10.2019 08:00. Publisert: 03.10.2019 11:32
Gyldig til: 04.10.2019 08:00.

Varseltype

Snø

Fra torsdag morgen er det ventet snø i indre og høyereliggende strøk. Nedbøren avtar natt til fredag.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 03.10.2019 08:00:00
04.10.2019 08:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart