Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå for Langfjella sør for Finse MET

Gyldig fra: 13.10.2019 22:00. Publisert: 13.10.2019 09:40
Gyldig til: 14.10.2019 08:00.

Varseltype

Snø

Fra sent søndag kveld ventes omkring 5-15 cm sludd eller snø. I tillegg øker vinden til østlig liten kuling.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 13.10.2019 22:00:00
14.10.2019 08:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart