Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå for Trøndelag MET

Gyldig fra: 30.10.2019 01:00. Publisert: 29.10.2019 11:43
Gyldig til: 31.10.2019 00:00.

Varseltype

Snø

Onsdag ventes 15-25 cm snø/24 timer over ca 300-500 m, snøgrensen stiger forbigående til ca 800 meter om ettermiddagen.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 30.10.2019 01:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart