Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftig snøfokk, gult nivå for Finnmark MET

Gyldig fra: 03.11.2019 16:00. Publisert: 02.11.2019 11:45
Gyldig til: 04.11.2019 19:00.

Varseltype

Snøfokk

Fra søndag ettermiddag er det ventet snøfokk, vesentlig i østlige strøk av Vest-Finnmark og vestlige strøk av Øst-Finnmark, på grunn av snøvær og kraftig vind fra nordvest.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 03.11.2019 16:00:00
Konsekvens Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.
Råd Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Sjekk veimeldinger (175.no).
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart