Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige regnbyger, gult nivå for Buskerud, Oppland og Hedmark MET

Gyldig fra: 05.08.2019 14:00. Publisert: 05.08.2019 06:28
Gyldig til: 06.08.2019 04:00.

Varseltype

Styrtregn

Mandag ettermiddag og kveld lokalt kraftige regnbyger med torden. Det kan komme opp mot 20 mm styrtregn ila 1 time, enkelte steder mer. Det vil være store lokale forskjeller hvor noen ikke får nedbør i det hele tatt. Det kan forekomme kraftige vindkast i forbindelse med bygene. Faren er størst i nord og vest.

Samordnet varsel utarbeidet av MET i samråd med NVE
Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 05.08.2019 14:00:00
06.08.2019 04:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%