Varsel fra Meteorologisk Institutt

Svært kraftige regnbyger, oransje nivå for Møre og Romsdal og Trøndelag sør for Trondheimsfjorden MET

Gyldig fra: 06.08.2019 14:00. Publisert: 06.08.2019 11:06
Gyldig til: 07.08.2019 02:00.

Varseltype

Styrtregn

Tirsdag ettermiddag og kveld ventes lokalt kraftige regnbyger med torden. Det kan lokalt komme 30-50 mm på 3 timer. Hovedtyngden av nedbør vil komme i indre strøk, og sør for Trondheimsfjorden. Det vil være store lokale forskjeller hvor noen steder ikke får nedbør i det hele tatt.

Samordnet varsel utarbeidet av MET i samråd med NVE
Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/nyhetsarkiv/oransje-farevarsel-for-styrtregn-i-more-og-romsdal-og-trondelag
Faren øker fra 06.08.2019 14:00:00
07.08.2019 02:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Noen steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Vurder om reisen er nødvendig. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Alvorlig situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart