Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige regnbyger, gult nivå for Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud MET

Gyldig fra: 06.08.2019 14:00. Publisert: 06.08.2019 12:28
Gyldig til: 06.08.2019 20:00.

Varseltype

Styrtregn

Tirsdag ettermiddag og kveld lokalt kraftige regnbyger med torden. De kraftigste bygene er ventet i Grenlandsområdet, nedre Buskerud og områdene rundt Oslofjorden. Lokalt kan det komme 20-30 mm på 3 timer.

Samordnet varsel utarbeidet av MET i samråd med NVE
Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 06.08.2019 14:00:00
06.08.2019 20:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%