Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige regnbyger pågår, gult nivå for Østfold MET

Gyldig fra: 12.08.2019 08:00. Publisert: 12.08.2019 08:59
Gyldig til: 12.08.2019 12:00.

Varseltype

Styrtregn

Mandag morgen lokalt kraftige regnbyger, 15-20mm/1t.

Samordnet varsel utarbeidet av MET i samråd med NVE
Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 12.08.2019 08:00:00
12.08.2019 12:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Observert - 100%
Oversiktskart