Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye regn, gult nivå for Sogn og Fjordane MET

Gyldig fra: 12.08.2019 14:00. Publisert: 12.08.2019 11:47
Gyldig til: 12.08.2019 20:00.

Varseltype

Regn

I ettermiddag, mandag, er det ventet lokalt over 30 mm/6t i indre Sogn.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 12.08.2019 14:00:00
12.08.2019 20:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart