Varsel fra Meteorologisk Institutt

Stor skogbrannfare, oransje nivå for Helgeland MET

Gyldig fra: 12.08.2019 11:00. Publisert: 13.08.2019 10:13
Gyldig til: 14.08.2019 10:00.

Varseltype

Skogbrannfare

Lokal stor skogbrannfare de stedene det ikke har kommet nedbør av betydning de siste dagene. Faren vil gradvis minke de stedene det kommer nedbør.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 12.08.2019 11:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt.
Råd Vær svært forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Alvorlig situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart