Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye regn, gult nivå for Østlandet MET

Gyldig fra: 04.09.2019 14:00. Publisert: 04.09.2019 09:16
Gyldig til: 05.09.2019 00:00.

Varseltype

Regn

Onsdag ventes mye nedbør. Lokalt 35-40 millimeter på 6 timer.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 04.09.2019 14:00:00
05.09.2019 00:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%