Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå for Fjellet i Sør-Norge MET

Gyldig fra: 12.09.2019 17:00. Publisert: 10.09.2019 12:04
Gyldig til: 14.09.2019 10:00.

Varseltype

Snø

Fra torsdag kveld ventes nedbør som snø i fjellet

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 12.09.2019 17:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart