Varsel fra Meteorologisk Institutt

Normalt mye snø, grønt nivå for Trøndelag, Nordland og Troms MET

Gyldig fra: 13.09.2019 08:00. Publisert: 13.09.2019 11:15
Gyldig til: 13.09.2019 12:00.

Varseltype

Snø

Dette farevarselet er kansellert fordi snø kun ventes i høyfjellet.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 13.09.2019 08:00:00
Konsekvens Ingen ventede konsekvenser.
Råd Forhold deg normalt.
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart