Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye regn, gult nivå for Sogn og Fjordane MET

Gyldig fra: 14.09.2019 15:00. Publisert: 13.09.2019 12:02
Gyldig til: 15.09.2019 18:00.

Varseltype

Regn

Frå seint laurdag ettermiddag til søndag kveld er det venta lokalt 60-100 mm/24t i Sogn og Fjordane.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 14.09.2019 15:00:00
15.09.2019 18:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart