Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye regn, gult nivå for Møre og Romsdal MET

Gyldig fra: 15.09.2019 00:00. Publisert: 13.09.2019 11:53
Gyldig til: 16.09.2019 00:00.

Varseltype

Regn

Søndag er det venta lokalt 60-100 mm/24t nedbør.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 15.09.2019 00:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%