Hvordan varsler NVE flom og jordskredfare?

Slik varsles fare for flom og jordskredfare på ulike nivå:

Slik varsles fare for flom og jordskredfare på ulike nivå:

Orange og rødt nivå: Blir sendt ut til alle som abonnerer på denne typer varsel. Sendes i tillegg på e-post via CIM til beredskapsansvarlige hos fylkesmann og vegmyndigheter. Både fylkesmannen og vegmyndighetene må kvittere til NVE for mottatt varsel. I tillegg skal fylkesmannen videreformidle varsel til relevante kommuner og følge opp at kommunene har mottatt varslene. Dette som en ekstra sikkerhet, selv om kommunene også forventes å abonnere på varslene. Vegmyndighetene videreformidler varslene til de relevante vegtrafikksentralene.

Gult nivå: Blir sendt ut til alle som abonnerer på denne typer varsel.

Farevarsel om styrtregn fra Meteorologisk institutt: Utarbeides i samråd med flom- og jordskredvarslingen. Les mer om varsel om styrtregn. 

Se mer om de ulike nivåene her.

 

Slik lages varslene: 

NVE baserer flom- og jordskredvarslene på informasjon om hydrologisk tilstand – bl.a. om det er stor vannføring, mye snø og/eller vått i bakken – og prognoser for nedbør og temperatur. Når de faglige vurderingene av flom- eller skredfare konkluderer med at det er grunnlag for å heve varslingsnivået fra «normaltilstanden» grønt, publiserer vi varsel på gult, oransje eller rødt nivå for relevant område på varsom.no. NVE varsler på regionalt nivå, det vil si for større områder, som ett eller flere fylker, eller en gruppe kommuner. Bare i spesielle tilfeller blir det utarbeidet varsler for enkelte vassdrag.

NVE har et tett samarbeid med Meteorologisk institutt (MET). NVE har faste morgenmøter med MET, og konfererer ved behov.

 

Gratis abonnement på varsler kan opprettes på abonner.varsom.noDu velger selv hvilke naturfarevarsler du ønsker å motta.

Med denne tjenesten ønsker NVE å bidra til å bedre samfunnssikkerheten ved at informasjon om naturfare blir raskt tilgjengelig for alle. Både de som har ansvar for å håndtere og forebygge faren, og de som ferdes eller bor i skredterreng eller langs elver.