Flom- og jordskredvarsel

Varsel om flomfare, oransje nivå for Akerselva i Oslo (NVE)

Publisert: Gyldig: til 27.12.2020 06:59 Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

VAV i Oslo kommune satte ned vannføringen til 15 m3/s i Akerselva 1. januar kl. 11.30. Dette er under grensen for gult varslingsnivå.

Oppdatert informasjon - .

VAV i Oslo kommune satte ned vannføringen til 20 m3/s i Akerselva 31.12.2020. Dette er rett under grensen for gult varslingsnivå.

Oppdatert informasjon - .

VAV har satt ned vannføringen fra ca. 30 m3/s til 25 m3/s tirsdag 29.12. kl. 13.

Type

Flom

Vannføringen i Akerselva ut av Maridalsvannet ble økt fra 25 m3/s til 30 m3/s kl 15 fredag 25.desember. Dette skyldes at magasinene fortsatt er fulle og at tilsiget fremdeles er høyt. I tillegg er det prognosert store nedbørmengder fra lørdag 26. desember. Hvor høy snøgrensa blir under den kommende nedbøren vil påvirke hvor mye vann som slippes ut i Akerselva de neste dagene. Vann- og avløpsetaten i Oslo oppfordrer eiere av bygninger langs Akerselva til å sikre seg så godt de kan.
Høyde 0 - 200 moh
Konsekvens Fare for erosjon og lokale oversvømmelser.
Råd Hold avstand til elva! Strømmen er stri! Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder.
Betydning av varselnivå Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Gjentaksintervallet er mer enn 5 år. Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Regn
Vannmetning (i jord)
Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.0021.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:0021.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).